FAQ

Pytania i Odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów

KATALOG I OFERTA

Gdzie mogę znaleźć Państwa ofertę wycieczek?Nasz katalog znajdą Państwo w wersji elektronicznej na naszej stronie www. (dopilnować czy faktycznie ten katalog tam będzie) Możemy wysłać papierową wersję katalogu – w tym celu wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.
Czy realizują Państwo tylko programy z katalogu – czy możliwa jest modyfikacja?Poszczególne programy to nasze propozycje , jeśli nie znaleźli Państwo w katalogu oferty skrojonej dla siebie prosimy o kontakt. (wycieczka@megatours.pl)  Zarówno w celu przygotowania nowej oferty, jak i modyfikacji programu z naszego katalogu służymy pomocą.

AUTOKAR

Skąd będzie autokar którym pojedziemy na wycieczkę?Realizując nasze wycieczki korzystamy z sprawdzonych firm przewozowych, w przypadku wyjazdów z innych miejscowości niż Zielona Góra zawsze szukamy  autokarów z Państwa najbliższych okolic, tak by zminimalizować zmiany kosztów.
Iloma miejscami dysponuje autokar?Standardowe programy są przygotowywane dla grup 48 osobowych. Na naszym rynku transportowym posiadamy również autokary 53 , 55 , 59 miejscowe. Zamówienie takiego autokaru może wiązać się ze zmianą kosztów oraz wymaga potwierdzenia dostępności w wybranym terminie.
Czy autokar i kierowcą zostaną skontrolowane przez Policję?Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi rzetelnymi przewoźnikami. Każdy autokar przechodzi regularne badania techniczne. Potrzebę skontrolowania autokaru przez Policję zgłaszają rodzice, nauczyciel lub szkoła do odpowiedniej komendy Policji. Umawiając się na kontrolę, należy podać godzinę podstawienia autokaru (około 20 minut przed planowanym wyjazdem). O zamówionej kontroli należy powiadomić biuro, żeby autokar podjechał wcześniej.
Trzeba mieć na uwadze, iż każda kontrola Policji może (ale nie musi) wiązać się ze skróceniem wycieczki, jeśli kontrola wydłuża się lub Policja nie przyjedzie na umówioną godzinę.
Czy autokar posiada pasy?

Tak, każdy z naszych autokarów posiada pasy.

REZERWACJA

Kiedy rezerwować wycieczkęZAWSZE. Natomiast jeśli mają Państwo konkretny termin, w którym chcą lub mogą Państwo wyjechać, najlepiej zarezerwować wycieczkę jak najszybciej. Wymarzone terminy wycieczek jesiennych najlepiej rezerwować wiosną , terminy wiosenne - jesienią. W przypadku braku możliwości realizacji wycieczki w wybranym przez Państwa terminie – staramy się znaleźć inny jak najbardziej dla Państwa dogodny.
Jak zarezerwowaćAby zarezerwować wycieczkę – należy wybrać ofertę, zaplanować termin i  skontaktować się  telefonicznie, mailowo lub odwiedzić nasze biuro. Po ustaleniu szczegółów co do programu i terminu dokonujemy wstępnej rezerwacji. Wstępna rezerwacja terminu do niczego Państwa nie zobowiązuje. .
Kiedy rezerwacja jest zobowiązującaPo wstępnej rezerwacji otrzymają Państwo od nas potwierdzenie zamówienia wycieczki a w nim informację o terminie odesłania dokumentów i wpłaty zaliczki.  Terminy , w wyjątkowych sytuacjach i na Państwa indywidualną prośbę, mogą zostać zmienione. Od tego momentu rozpoczynamy dokonywanie rezerwacji pod Państwa zamówienie. 

ZMIANY

Czy mogę dokonać zmian w programie zamówionej wycieczki? TAK. Zmian mogą Państwo dokonywać praktycznie na każdym etapie zamówienia czy realizacji wycieczki. Należy się jednak liczyć z tym, że nie każda zmiana jest możliwa do zrealizowania – rezerwacji wstępów do niektórych atrakcji należy dokonywać na kilka tygodni, a nawet miesięcy przed terminem. A dobranie kolejnych atrakcji czasami nie jest możliwe chociażby ze względu na zaplanowany czas trwania wycieczki, powiązany z czasem pracy kierowcy! Ale zawsze podejmujemy wszelkie starania – żeby tych zmian dokonać.
Czy mogę dokonać zmian ilości uczestników?TAK. Zawsze mogą Państwo dokonać zmian ilości uczestników. Bezkosztowo dokonywane są zmiany w obrębie grup cenowych, o ile nie zostały poniesione koszty np. zakupionych wcześniej biletów wstępu. W przypadku przejścia do innej grupy cenowej wiąże się to ze zmianą ceny wycieczki.

CENA I PŁATNOŚCI

Kogo dotyczą ceny w kataloguOferty katalogowe przedstawiają ceny przy założeniu wyjazdu z Zielonej Góry. Ceny są podzielone są na cztery grupy uzależnione od ilości uczestników. A – 45 – 44 , B – 43 – 40 , C – 39 – 36 , D – 35 - 30
Czemu na umowie mam inną cenę niż w katalogu?Zamawiając wycieczkę z innej miejscowości niż Zielona Góra otrzymają Państwo program dostosowany do grupy, w którym skalkulowany jest wyjazd Państwa miejscowości. Dobierając dodatkowe atrakcje do programu np. wejście do muzeum, posiłek należy się liczyć ze zmianą ceny. Ostateczna cena znajduje się na indywidualnym programie grupy oraz na umowie zamówieniu wycieczki.
Czy cena może ulec zmianie? W bardzo wyjątkowych sytuacjach jak drastyczny wzrost cen paliwa, zmiana wysokości biletów  wstępów do zaplanowanych atrakcji, cena może ulec zmianie. Zawsze jednak dokładamy starań aby zachować zaplanowane ceny.
Czy opiekunowie płacą za wycieczkę?NIE.  Opiekunowie nie płacą za wycieczkę ani za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, chyba że liczba opiekunów jest większa niż liczba zapewnionych przez biuro bezpłatnych miejsc w poszczególnych grupach. 
Kiedy i jak dokonuję płatności za wycieczkę?Po zamówieniu wycieczki i ustaleniu szczegółów, otrzymują Państwo od biura potwierdzenie zawarcia umowy wycieczki. W dokumencie tym są  podane terminy i kwoty zaliczek jakie Państwa obowiązują. Wpłat dokonujemy przelewem na konto bankowe wskazane w umowie, lub gotówką w siedzibie biura. Ostateczna płatność powinna być dokonana w przypadku wycieczek kilkudniowych na 7 dni przed wyjazdem, w przypadku wycieczek jednodniowych -  w dniu wycieczki u pilota.
Co z płatnością za uczestnika , który zrezygnował po podpisaniu umowy lub w ostatniej chwili?W przypadku rezygnacji uczestnika proponujemy poszukać ewentualnego zastępstwa, zmiany danych uczestnika można dokonać w dniu wycieczki – zgłaszając do biura bądź u pilota.  W przypadku nie znalezienia zastępstwa, za niewykorzystane miejsce biuro pobiera wartość poniesionych kosztów za wstępy , noclegi itp. 

FAKTURY

Czy mogę otrzymać fakturęTAK. Faktury wystawiane są po wykonaniu usługi. Mogą ją Państwo otrzymać po zamówieniu drogą elektroniczna lub poczty tradycyjnej.
Czy mogę otrzymać fakturę indywidualną? TAK. Istnieje możliwość otrzymania faktury za pojedynczego uczestnika wycieczki. Informacja na kogo i za kogo ma być wystawiona, powinna zostać przekazana do biura lub pilotowi. 
Czy mogę otrzymać fakturę na zakład pracy?Tak. Istnieje możliwość otrzymania faktury na zakład pracy. W przypadku zamówienia faktury ,za którą płatność została dokonana gotówkowo wystarczy zgłosić za kogo i na kogo ma być wystawiona. Jeśli ma to być faktura, która zostanie uregulowana przelewem przez zakład pracy – potrzebne jest pisemne zamówienie z zakładu pracy z informacją za jakiego uczestnika, i jakiej wycieczki dotyczy. Jeśli w związku z dofinansowaniem potrzebne są Państwu dodatkowe zaświadczenia należy skontaktować się z nami pod adresem wycieczka@megatours.pl .

UCZESTNICY WYCIECZKI I LISTA UCZESTNIKÓW

Ile uczestników może jechać na wycieczkę?WSZYSCY CHĘTNI. Standardowe programy wycieczek są przygotowane dla grup liczących od 30 osób do 48 osób. Na życzenie możemy przygotować program dla większej lub mniejszej liczby. Trzeba jedynie brać pod uwagę, że im więcej uczestników, tym cena wycieczki jest niższa. 
Czy muszę wysyłać listę uczestników?TAK. Lista uczestników jest niezbędna do ubezpieczenia i musi być przesłana do biura pocztą elektroniczną lub na nr fax najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Lista uczestników powinna zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres wszystkich uczestników i opiekunów. BRAK PRZESŁANEJ DO BIURA LISTY UCZESTNIKÓW POWODUJE BRAK UBEZPIECZENIA

OPIEKUNOWIE NA WYCIECZCE

Ilu opiekunów może jechać na wycieczkę?Obowiązujące przepisy nie określają w jednoznaczny sposób kwestii liczby opiekunów. Wszelkie decyzje w tej sprawie pozostają w gestii dyrektora szkoły. Biuro  zapewniam 4 miejsca bezpłatne dla opiekunów w grupach A, B, C, (44-36 uczniów) i 3 miejsca bezpłatne dla opiekunów w grupie D (35-30 uczniów). Zapewniamy również możliwość zwiększenia liczby miejsc bezpłatnych dla opiekunów w ramach indywidualnych ustaleń. 
Czy pilot może być kierownikiem wycieczki lub opiekunem grupy?Nie, niestety pilot nie może pełnić funkcji kierownika wycieczki.  Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizowania krajoznawstwa i turystyki dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły. Oznacza to, że nie jest możliwe sprawowanie tej funkcji przez osobę “z zewnątrz”, taką jak pilot czy przewodnik.
Należy przy tym dodać, że dyrektor może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki (§ 12. wyżej wymienionego rozporządzenia). 

BEZPIECZEŃSTWO I  ZDROWIE NA WYCIECZCE

Czy grupa podczas wycieczki jest ubezpieczona?Tak. Uczestnicy są ubezpieczeni w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW Polska – 5000 PLN, NNW Europa i Kraje Basenu Morza Śródziemnego – 2000 EUR), kosztów leczenia (KL Europa i Kraje Basenu Morza Śródziemnego - 5000 EUR, KL Pozostałe Państwa Świata - 30000 EUR). Warunkiem ubezpieczenia grupy jest przesłanie do biura listy uczestników. – patrz punkt 7.
Czy muszę posiadać kartę EKUZ?Nie. Posiadanie karty EKUZ czasem ułatwia kontakt z placówką medyczną, niemniej nasi uczestnicy są ubezpieczeni w AXA i pomoc udzielana jest w ramach ubezpieczenia.
Czy należy zabrać ze sobą apteczkę?Zalecamy zabranie apteczki ze szkoły. Na wyposażeniu każdego autokaru obowiązkowo znajduje się apteczka wyposażona w podstawowe środki opatrunkowe, ale należy mieć na uwadze, że autokar nie zawsze jest z grupą.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Jaki jest standard zakwaterowania na wycieczkach szkolnych?Na wszystkich wycieczkach zapewniamy zakwaterowanie uczestników w pensjonatach i hotelach, standardem są pokoje 2 -4 osobowe z łazienkami, bądź pokoje typu studio (łazienka na dwa pokoje). Wszystkie obiekty, w których kwaterowani są uczestnicy wycieczki, spełniają wymogi stawiane obiektom przeznaczonym dla wypoczynku dzieci i młodzieży. Pokoje nie są koedukacyjne.
Kiedy poznam adres obiektu i rozkład pokoi?Informacje o obiekcie, w którym będzie nocować grupa, przekazujemy na ok. 2 tygodnie przed wycieczką, rozkład pokoi - na kilka dni przed wyjazdem. Aby otrzymać szczegóły zakwaterowania, konieczne jest przesłanie nam danych o płci uczestników (ile dziewczynek / chłopców / opiekunek / opiekunów). 
Czy możliwe jest zamówienie wyżywienia dostosowanego  do zaleceń zdrowotnych (dieta)?Tak. Informacje na temat uczestników potrzebujących specjalnej diety należy przekazać do biura najpóźniej 2 tygodnie przed datą wyjazdu. Dokładamy wszelkich starań, by takie diety zostały uwzględnione w menu wycieczki. Czasem może pojawić się konieczność dopłaty..
Jakie wyżywienie jest wliczone w cenę wycieczki?W cenę każdej wycieczki wielodniowej wliczone są śniadania oraz obiadokolacje. Na życzenie grupy uwzględniamy w kalkulacji oraz w programie dodatkowy posiłek. 

DOKUMENTY PODRÓŻY I PIENIĄDZE

Jaki dokument muszą mieć ze sobą uczestnicy podczas wycieczki zagranicznej?Każdy uczestnik wycieczki zagranicznej zobowiązany jest do posiadania paszportu lub dowodu osobistego,  ważnego przynajmniej trzy miesiące od daty rozpoczęcia imprezy. Legitymacja szkolna nie uprawnia do przebywania za granicą. Ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych znajdują się na stronie https://obywatel.gov.pl. W razie wątpliwości pracownicy biura udzielą szczegółowych informacji na temat potrzebnych dokumentów.
  Do Wielkiej Brytanii obecnie można jeszcze podróżować z dowodem osobistym lub paszportem. Zasady podróżowania po Brexicie nie zmieniają się aż do 2021 roku. 
Ile pieniędzy uczeń powinien zabrać na zagraniczną wycieczkę?WSZYSTKIE – DUŻO. Jest to pytanie, na które bardzo trudno dać jednoznaczną odpowiedź. Zależy od kierunku wyjazdu, programu wycieczki oraz indywidualnych preferencji. Kieszonkowe przyda się na drobne zakupy spożywcze, napoje czy pamiątki. Przy wyjazdach do Czech, na Słowację czy Litwę proponujemy, aby dać dzieciom kieszonkowe w takiej samej wysokości jak na wycieczkę w Polsce (przeliczone na odpowiednią walutę). Na pobyt w takich krajach jak Niemcy, Francja czy Włochy sugerujemy kieszonkowe w podwójnej wysokości. Warto przed wyjazdem przeanalizować program i świadczenia w czasie przejazdu. W razie pytań lub wątpliwości służymy pomocą.

PRZEBIEG WYCIECZKI

Skąd i o której godzinie startujemy na wycieczkę?  O ile zamawiający wycieczkę nie ustali inaczej, podstawienie autokaru i wyjazd na wycieczkę odbywa się spod siedziby szkoły/firmy o godzinie, która została ustalona i potwierdzona w umowie wycieczki. Zbiórka odbywa się 15 minut przed planowaną godziną odjazdu.
Czy na wycieczkę jedzie z grupą pilot?Tak. Każdy organizowany przez nas wyjazd odbywa się w towarzystwie pilota. W większości przypadków pilot przyjeżdża na podstawienie autokarem na miejsce podstawienia. Czasem  przypadkach po grupę podjeżdża tylko kierowca, a pilot dosiada się do grupy już po rozpoczęciu wycieczki.
Jakie są obowiązki pilota?Obowiązki pilota to między innymi: doprowadzenie grupy do odwiedzanych miejsc, załatwianie formalności związanych z realizacją programu, pilotowanie autokaru, udzielanie ciekawych informacji o trasie wycieczki i zwiedzanych obiektach. Podczas podróży nie będą musieli się Państwo martwić sprawami organizacyjnymi, a w przypadku wyjazdów zagranicznych również nieznajomością języka. Priorytetem Pilota jest stworzenie dla Państwa poczucia bezpieczeństwa w trakcie trwania wycieczki.
Czy podczas jazdy autokarem będą przerwy na skorzystanie z toalety?Tak. Pilot dba nie tylko o zrealizowanie programu, ale również o komfort uczestników wycieczki. Liczba i długość postojów jest dopasowana do potrzeb uczestników, ale również do trasy wycieczki.
Czy w drodze powrotnej jest możliwość zatrzymania się np. w McDonaldzie?Tak. Taki typ postoju należy zgłosić w biurze przy planowaniu wycieczki, jak również omówić z pilotem. 
Czy podczas zwiedzania przewidziany jest czas wolny?Na wycieczkach szkolnych, nie a „czasu wolnego”.  Dokładamy wszelkich starań, aby podczas każdej wycieczki był czas do dyspozycji grupy. Jego długość i charakter zawsze jest ustalany z opiekunami oraz dopasowywany do programu wycieczki. 
© 2022 Mega Tours Zielona Góra - wszystkie prawa zastrzeżone.
design by : rentlab.pl
Biuro podróży Mega Tours Zielona Góra, wczasy, wycieczki, last minute, wczasy z rodziną, turcja, tunezja, egipt, grecja, chorwacja, włochy, wyspy kanaryjskie
cookies

Ciasteczka Cookies i polityka prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek. Przeglądając ją wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. 

Polub nas na FB

Zobacz nas w podróży

Zobacz nasze wyprawy