+48/ 68 - 324 03 77, 68 - 324 03 78
Biuro czynne: Pn-Pt: 10-18, So: 10-14
wycieczka@megatours.pl
Telefon alarmowy: 728 924 212
RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
Szanowni Państwo

RODO to ramy prawne dla ochrony danych osobowych w całej UE, które chronią prawa obywateli przed nieuprawnionym przetwarzaniem ich danych osobowych. RODO dotyczy każdego, kto gromadzi lub przetwarza dane osobowe Europejczyków, w tym firm i instytucji spoza UE, działających na rynku europejskim. W związku z powyższym informujemy Państwa, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Podróży Mega Tours, ulica Zeromskiego 10/1, 65-066 Zielona Góra. Inspektorem ochrony danych w Mega Tours jest Mariusz Grabowy (iod@megatours.pl). Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail administratora: iod@megatours.pl.

Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją usługi turystycznej będą przetwarzane w celu: zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz niezbędność do celów wynikających z ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Państwa dane mogą być przekazywane osobom uczestniczącym w realizacji usługi. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Okres przetwarzania danych osobowych wynosi 5 lat po zamknięciu roku obrachunkowego, którego dotyczą.
Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletych danych osobowych , usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Mega Tours mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres:
iod@megatours.pl z dopiskiem "dane osobowe".
Newsletter
Promocje na e-mail
Mega Tours : wycieczki szkolne, wycieczki zagraniczne, wycieczki objazdowe, wycieczkiu jednodniowe, wycieczki kilkudniowe, zielone szkoły, wyjazdy integracyjne, wycieczki dla grup
KSI Media - portale dla turystyki i biur podróży. Copyright by KSI Media 2014. All rights reserved. Opublikowane na stronach materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.